POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki ANKA ROBI ZDJĘCIA gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika (zwanym dalej “Użytkownikiem”) ze strony internetowej www.ankarobizdjecia.pl (zwanej dalej “Stroną”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony Anka robi zdjęcia.
W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z nim jestem zobowiązana do poinformowania o następujących faktach i uprawnieniach:
  1. Administratorem danych osobowych jest Anna Wyżykowska NIP: 6443263138 z siedzibą w Sosnowcu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych.
  3. Przetwarzam następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące Waszego ślubu/sesji.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie moim podwykonawcom – co niezbędnym jest do pełnej realizacji usługi.